Andre arbejder

Artikler og essays

ALBUM, TUMULT. Indkredsende omskrivninger af Orbs poetik (skrevet s.m. Morten Søndergaard), tidsskriftet Øjeblikket nr. 25, 1995.

BACHELARDS FÆNOMENOLOGISKE ÆSTETIK. Billedet som bindeled mellem menneske og verden, tidsskriftet Periskop nr. 10, 2001.

DE POEMATUM NATURA. Syv sammenvævede slør (poetikessay fra MORFEUS), tidsskriftet KRITIK nr. 168-169, 2004.

Dekonstruktionens fejltagelser, kronik i Information, 30. december 1994.

Den ældgamle virkelighed (om virkeligheden i virtual reality og i litteratur), kronik i Politiken, 14. juli 1993.

Det fantastiske revisited (katastrofeteoretisk udkast til en genreteori, baseret på Todorovs tanker om det fantastiske), tidsskriftet Grif nr. 1, 1992.

Det forjættende, det foruroligende – et essay om sex, køn og litteratur,  essay i Information, 5. april 2013.

Elsker, elsker ikke, enquete i Information, 5. april 2013.

EN FORM FOR VIDEN. Om Brøndums Encyklopædi, tidsskriftet Uddannelse – Undervisningsministeriets tidsskrift, aprilnummeret, 1995.

Er det danske samfund strukturelt racistisk? (skrevet s.m. Peer Bundgaard), essay i Politiken 23. februar 2014.

Filosofi og engagement (om Serres’ kritik af Sartre), kronik i Information, 1996.

For en verdensvendt poesi (personlige poetikovervejelser), tidsskriftet Ildfisken nr. 13, 1995.

FRA ORDSTOF TIL LYDSTOF. Om arbejdet med at omsætte langdigtet STOF til digtmontage; om støjen, rytmen og flerstemmigheden, og om poesien som spatial praksis, tidsskriftet Standart, 12. årgang nr. 3, 1998.

Franske tanker efter terroren i København, kronik i Politiken, den 23. februar 2015.

Fraværsmusik (om technomusikken og technokulturens æstetik), Weekendavisen, 26. november 1993.

In the Midst of Metamorphosis (om Jessie Kleemanns performancekunst), antologien JESSIE KLEEMANN. Quivittoq (red. I. Mondrup), 2012.

Kirsten Delholms Site Seeing Zoom (et forsøg på en kategorisering), upubliceret, 2001.

Krydstogt i et hav af viden (introduktion til Michel Serres’ metafysik), kronik i Kristeligt Dagblad, 24. juni 1993.

Kunst og kommunikation (fænomenologiske betragtninger om bl.a. æstetisk perception, æstetisk genstand og værkets ontologi), antologien Æstetisk kommunikation (red. F. Stjernfelt og O. Thyssen), 2000.

KUNSTVÆRKETS RUMTID. En bemærkning om tid og rum i kunsten, om det mundtlige og det skriftlige i poesien, og om figurdigtning med en konstellation fra FORCE MAJEURE som eksempel, tidsskriftet Dansknoter nr. 1, 2000.

KØLIG EKSTASE. Et essay om kognitiv kunstoplevelse, katalogtekst i anledning af udstillingen NowHere, maj-september 1996, Louisiana Revy, 36. årgang nr. 3, 1996.

Labyrinten som fortløbende struktur (om Michel Serres’ strukturelle litteraturvidenskab med Jens Baggesens Labyrinten som eksempel), tidsskriftet KRITIK nr. 103, 1993.

LYNETS ENGEL. En tekstanalyse af et digt af Simon Grotrian med særligt henblik på lydens betydning, tidsskriftet Den Blå Port nr. 44, 1998.

Mellemrum (anmeldelse af Michel Serres: Le Tiers-Instruit), tidsskriftet Almen semiotik nr. 5, 1992.

METAFOR OG ERKENDELSE. Om visse kognitive aspekter af Sophus Claussens lyrik, tidsskriftet KRITIK nr. 106, 1993.

MICHEL SERRES’ ÆSTETIK. De blandede legemers filosofi (vægter især de fænomenologiske aspekter, bl.a. i sammenligning med Maurice Merleau-Ponty), antologien Kunst og filosofi (red. S. Brøgger og O. Pedersen), 2002.

MIMESIS: MIMICRY, MISE EN ABÎME. Betragtninger over Inger Christensens ’Sommerfugledalen’, tidsskriftet KRITIK nr. 125-126, 1997.

MONA OG OVERSKÆGGET. Om alvor og spøg i poesien, tidsskriftet Standart nr. 1, 2002.

Musik fra ultraverden (om ambientduoen Orb), Weekendavisen, 1993.

Poetik (introduktion til Øjeblikkets poetiksider), tidsskriftet Øjeblikket nr. 23, 1995.

Radbrækket og beriget (kort introduktion til J.H. Khemiris roman Montecore), Politiken den 6/10, 2007.

Røv, opslagsord i Brøndums encyklopædi, 1994.

Rapport om Poetry Slam, antologien KUF i det uprøvede grænsefelt: en midtvejsevaluering af Kulturministeriets Udviklingsfond (red. G. Balling m.fl.), 2001.

Semiotikkens grundlag på højt niveau (anmeldelse af A.M. Dinesen: Grundbog i semiotik), tidsskriftet KRITIK nr. 116, 1995.

Skælvere og skænkestuer, antologien THOMSEN SOM VI KENDER HAM. Festskrift i anledning af Søren Ulrik Thomsens 50-års dag (red. S. E. Jensen og S. L. Hansen), 2006.

SPROGETS FYSIK. Serres’ kaotiske stil, antologien MANGFOLDIGHED OG SYNTESE. Perspektiver i Michel Serres’ filosofi (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1998.

SYNTESENS PROBLEM. En diskussion (s.m. Jesper Egholm; om Serres’ filosofiske projekt), antologien MANGFOLDIGHED OG SYNTESE. Perspektiver i Michel Serres’ filosofi (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1998.

Tautly bristling (om Naja Marie Aidts digtsamling Rejse for en fremmed), tidsskriftet Danish Literary Magazine nr. 17, 2000.

Tingene giver sig selv (introduktion til Michel Serres), antologien Omkring Michel Serres (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1991.

TÅRNET OG BRØNDEN. Om nuets og alderens vertikalitet (poetikalske bemærkninger om Per Højholt), antologien Min hånd 67 (red. C.Y. Frostholm), katalog til udstilling i Afsnit P, 1995.

UFO, opslagsord i Brøndums encyklopædi, 1994.

UNDER TIDEN. Om Thøger Larsens digt ’En Løvfaldsdag’, tidsskriftet Synsvinkler nr. 16, 1997.

Undskyld. Elleve synspunkter på mit forfatterskab, tidsskriftet Spring nr. 26, 2008.

Vand og ornament (katalogtekst til maleren Philip Pedersens udstilling ’Silende’), 1993.

Vi har brug for en seksuel frigørelse version 2.0, kronik i Politiken, den 30. september 2016.

VIRVAR OG INTET. En note om Serres’ kaosbegreb, tidsskriftet Prismer (tidsskrift for Aarhus Universitets tværfag), forårsnummeret 1996.

Værket og verden (foredrag om egen poetik), antologien Perspektiver i nyere dansk litteratur (red. N. A. Conrad m.fl.), 1997.

[Uden titel] anmeldelse af Carsten Pallesen: Djævelen og det dybe hav, tidsskriftet Fønix nr. 1, 1995.

Gå til toppen af siden

Desuden

Fra 1994 til 1996: Cirka 40 anmeldelser af faglitteratur, navnlig filosofi (bl.a. Blanchot, Deleuze, Ferry, Foucault, Husserl, Lyotard, Nietzsche, Serres, Wittgenstein) i dagbladet Information.

Fra 1999 til 2004: Cirka 250 anmeldelser af poesi samt diverse klummer, introduktioner o.l. i dagbladet Politiken.

Gå til toppen af siden

Skønlitterære tekster uden for værkerne

Lament for Per (mindedigt), Politiken, 23. oktober 2004.

Mine himmelblå (eller: Bordherreturbo), tidsskriftet Den Blå Port nr. 52, 2000.

Möbius, August Ferdinand, tidsskriftet Øverste kirurgiske nr. 4, 1997.

Skitseplanet, antologien 101 DANSKE DIGTERE – EN FOLKEBOG, Forlaget Victor B. Andersens Maskinfabrik, 2014.

Tåge, tidsskriftet Den Blå Port nr. 51, 2000.

MORFEUS i bredformat (H-Press Serie A).

Gå til toppen af siden

Oversættelser

André ACIMAN: Call me by your name (fra engelsk), 2018.

André ACIMAN: Find mig (fra engelsk), 2019.

ADONIS: Vold og islam. Samtaler med Houria Abdelouahed (fra fransk), 2016.

Karsten ALNÆS: Historien om Europa, bd. 3, Opbrud (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2007.

Karsten ALNÆS: Historien om Europa, bd. 4, Mørkets tid (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2008.

Eve ARNOLD: Marilyn Monroe (fra amerikansk), 2006.

Peter CAREY: Den illegale (fra australsk), 2010.

Peter CAREY: Tyveri. En kærlighedshistorie (fra australsk), 2008.

Jean-Claude CARRIÈRE: Kære Einstein (fra fransk), 2006.

Claire CASTILLON: Insekt (fra fransk), 2007.

Niels Fredrik DAHL: På vej til en ven (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2003.

Niels Fredrik DAHL: Herre (fra norsk), København 2010.

Gilles DELEUZE & Félix GUATTARI: Tusind plateauer (fra fransk), 2005.

Junot DÍAZ: Oscar Wao & hans korte og forunderlige liv (fra amerikansk), København 2009.

Joël DICKER: Bogen om Baltimore-familien (fra fransk), København 2016.

Niklas EKDAL: I døden dine mænd (fra svensk), 2009.

Annie ERNAUX: Hændelsen (fra fransk), 2021.

Annie ERNAUX: Simpel lidenskab (fra fransk), 2021.

Nick FLYNN: Endnu en lortenat i en røvsyg by (fra amerikansk), 2006.

Jean GENET: Tyvens dagbog (fra fransk), 2017.

Vivian GORNICK: Voldsomme bånd (fra amerikansk), 2017.

Prins HENRIK: I mine lykkelige nætter (fra fransk), 2014.

Michel HOUELLEBECQ: At holde sig i live (fra fransk), 2020.

Michel HOUELLEBECQ: Interventioner (fra fransk), 2021.

Michel HOUELLEBECQ: Lanzarote (fra fransk), 2021.

Michel HOUELLEBECQ: Serotonin (fra fransk), 2021.

Michel HOUELLEBECQ: Underkastelse (fra fransk), 2015.

Peter Fröberg IDLING: Pol Pots smil (fra svensk), 2009.

Charles JACKSON: Den forsvundne weekend (fra amerikansk), 2021.

Jonas Hassen KHEMIRI: Montecore. En unik tiger (fra svensk), 2007.

Cathrine KNUDSEN: Den sidste hjælper (fra norsk), 2007.

Ingar Sletten KOLLOEN: Sværmer og erobrer. Knut Hamsun og hans tid (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2007.

Simon KUDRISCHOFF: Huset på Alozorovgade (fra svensk), 2011.

Jens LAPIDUS: Aldrig fucke op (fra svensk), 2009.

Jens LAPIDUS & Peter BERGTING: Bandekrig 145 (fra svensk), 2010.

Jens LAPIDUS: Cash (fra svensk), 2008.

Jens LAPIDUS: Livet de luxe (fra svensk), 2012.

Jens LAPIDUS: Mor prøvede (fra svensk), 2013.

Jens LAPIDUS: VIP-rummet (fra svensk, oversat s.m. I. Mondrup), 2014.

Antoine LEIRIS: I får ikke mit had (fra fransk), 2016.

Guillaume de LORRIS & Jean de MEUAN: Roseromanen (fra oldfransk), 2019.

Vladimir NABOKOV: Bleg ild (fra amerikansk), 2021.

Vladimir NABOKOV: Latter i mørket (fra amerikansk), 2020.

Vladimir NABOKOV: Pnin (fra amerikansk), 2019.

Atle NÆSS: Munch. En biografi (fra norsk), 2005.

Patrik OUREDNIK: Europæana (fra fransk), 2007.

Michael POLLAN: Din foranderlige bevidsthed (fra amerikansk), 2019.

Marcel PROUST: Guermantes’ verden · 1, På sporet af den tabte tid, bind V (fra fransk), 2011.

Marcel PROUST: Guermantes’ verden · 2, På sporet af den tabte tid, bind VI (fra fransk), 2012.

Marcel PROUST: Sodoma og Gomorra · 1, På sporet af den tabte tid, bind VII (fra fransk), 2013.

Marcel PROUST: Sodoma og Gomorra · 2, På sporet af den tabte tid, bind VIII (fra fransk), 2013.

Marcel PROUST: Den genfundne tid · 1, På sporet af den tabte tid, bind XII (fra fransk), 2014.

Marcel PROUST: Den genfundne tid · 2, På sporet af den tabte tid, bind XIII (fra fransk), 2014.

Anne B. RAGDE: Berlinerpoplerne (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2007.

Anne B. RAGDE: Eremitkrebsene (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2008.

Philip ROTH: Enhver (fra amerikansk), 2007.

Philip ROTH: Exit Genfærd (fra amerikansk), 2008.

Philip ROTH: Indignation (fra amerikansk), 2010.

Philip ROTH: Jeg blev gift med en kommunist (fra amerikansk), 2011.

Steve SEM-SANDBERG: De fattige i Lodz (fra svensk), 2011.

Linn ULLMANN: Et velsignet barn (fra norsk, oversat s.m. K. Fastrup), 2006.

Paul VIRILIO: Forsvindingens æstetik (fra fransk), 2003.

François ZIMERAY: Jeg har set det samme ansigt overalt (fra fransk), 2016.

Gå til toppen af siden

Mindre oversættelser

Stan ALLEN: Fra genstand til felt (fra amerikansk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Gaston BACHELARD: Det poetiske øjeblik og det metafysiske øjeblik (fra fransk, inkl. introduktion), tidsskriftet Øjeblikket nr. 24, 1995.

Per Aage BRANDT: Bemærkninger om passionen (fra fransk, oversat s.m. J. Egholm), antologien Aktuel Semiotik (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1991.

Alain BROSSAT: Noams fristelse (fra fransk), tidsskriftet Hæfter for gæstfrihed nr. 3-4-5, 2005.

Gernot BÖHME: Den kropslige tilstedeværelses rum og rummet som fremstillingsmedium + Atmosfærer – forbindelsen mellem musik og arkitektur hinsides fysikken (fra engelsk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Manuel DE LANDA: Deleuze og brugen af den genetiske algoritme i arkitekturen (fra engelsk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Mikel DUFRENNE: Det æstetiske objekt som perciperet objekt (fra fransk), tidsskriftet Periskop nr. 10, 2001.

Gerard Manley HOPKINS: Dagbog (fra engelsk), tidsskriftet Den Blå Port, nr. 55, 2001.

Gerard Manley HOPKINS: Poetisk diktion (fra engelsk), tidsskriftet Den Blå Port, nr. 55, 2001.

Majken JOHANSSON: Fem digte (fra svensk), tidsskriftet Den Blå Port nr. 52, 2000.

Sanford KWINTER: Det komplekse og det singulære (fra amerikansk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Bruno LATOUR: Hvorfor er dampen gået af kritikken? Fra kendsgerninger til anliggender (fra amerikansk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Jean PETITOT-COCORDA: Betydningens formdannelse (fra fransk, oversat s.m. J. Egholm), antologien Aktuel Semiotik (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1991.

Arthur RIMBAUD: Seerbrev (fra fransk), tidsskriftet Den Blå Port nr. 51, 2000.

Michel SERRES: Geometriens oprindelse (fra fransk), antologien Omkring Michel Serres (red. J. Egholm og N. Lyngsø), 1991.

Michel SERRES: Sprogets oprindelse (fra fransk), tidsskriftet Hieroglyf nr. 2, 1991 (andet oplag 1992).

Kurt SCHWITTERS: Til Anna de Flora (fra tysk), antologien A—–N—–N—–A! (red. G. Weiberg, K. Stadtmüller, D. zur Nedden), 2000.

Paul VALÉRY: En digters notesbog (fra fransk), tidsskriftet Den Blå Port, nr. 49, 1999.

Anthony VIDLER: Hvad er egentlig et diagram? (fra engelsk), hefte udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 1, 2007.

Gå til toppen af siden

Lydting

Force majeure, poesimontage (45 min.), sendt i DR P1’s Lydmuren, 1999.

Himmelfart – en salmesamplende syvtrinsraket (45 min.), sendt i DR P1’s Lydmuren og siden hen genudsendt flere gange; også sendt i østrigsk radio, 2001 (hør den her).

Kampen om Syrakus (en radiofonisk fortælling for børn, 10 afsnit à 20 min.), sendt i DR P2’s Fabulatoriet, 2002.

Poesiportalen (en serie på 22 lydessays à 15 min. om poesi og det der ligner), sendt i DR P2’s Alfabet, 2003.

Random Rooms (s.m. M. Søndergaard), LP, Olufsen Records, 1992.

Stof, poesimontage (45 min.), sendt i DR P1s Lydmuren, 1996.

Gå til toppen af siden

Redaktionelt arbejde

1992-1994
Brøndums Encyklopædi. Ophavsmand sammen med Morten Søndergaard.
Redaktør sammen med Peer Bentzen, Iselin C. Hermann, Astrid Pejtersen og
Morten Søndergaard.

1993-1996
Lydtidsskriftet Van Gogh. Ophavsmand og redaktør sammen med Morten
Søndergaard.

1999-2000
Tidsskriftet Den Blå Port. Redaktør sammen med Christian Lund og Mette
Moestrup.

Gå til toppen af siden